khach san bac ninh

Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,637,244
Hôm nay: 24
Số người đang online: 21
Cập nhật: 28/12/2016
SẢN VẬT ĐỊA PHƯƠNG/LOCAL SPECIALITIES.
ẨM THỰC/CUISINE:

Bánh Phu Thê Đình Bảng/ Husband-and-wife cake of Dinh Bang
Địa chỉ/Address:  Cơ sở sản xuất Lụa Xuân, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn/ Lua Xuan address, Dinh Bang ward, Tu Son town.
Điện thoại/Tel: 01228310334

Bánh Khúc làng Diềm/ Diem village’s Khuc cake
Địa chỉ/Address: Thôn Viêm Xá, thành phố Bắc Ninh/ Viem Xa village, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel:  01697965737 (cô Na)

Bánh tẻ làng Chờ/  Cho cake
Địa chỉ/Address: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong/ Cho town, Yen Phong dist.
Điện thoại/Tel:0241.3.890.307 (cô Duyên/ Ms.Duyen)

Nem Bùi/ Bui pork hash wrapped in banana leaf
Địa chỉ/Address: Cơ sở sản xuất Phạm Sang, thôn Bùi , Ninh Xá, huyện Thuận Thành/ Pham Sang’s, Bui village, Ninh Xa, Thuan Thanh dist.
Điện thoại/Tel: 0936.123.098


Top