khach san bac ninh

Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,708,550
Hôm nay: 335
Số người đang online: 14
Cập nhật: 28/12/2016
SẢN PHẨM LƯU NIỆM/ SOUVENIR
1. Sản phẩm gốm Phù Lãng/ Phu Lang Ceramics
Địa chỉ/Address: Xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh/ Phu Lang commune,Que Vo dist., Bac Ninh City.
- Gốm Thiều/ Thieu’s pottery: Điện thoại/Tel:0914.33.75.79
- Gốm Ngọc/ Ngoc’s pottery: Điện thoại/Tel: 0983.864.669

2. Sản phẩm tranh dân gian Đông Hồ/ Dong Ho traditional painting
Gia đình nghệ nhân Nguyễn Thị Oanh/ Artisan Ms. Nguyen Thi Oanh
Địa chỉ/Address: Thôn Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh/ Dong Ho village, Song Ho commune, Thuan Thanh dist, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 0966.405.957-0941.014.368

Gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế/ Artisan Mr. Nguyen Dang Che
Địa chỉ/Address: Thôn Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh/ Dong Ho village, Song Ho commune, Thuan Thanh dist, Bac Ninh City.

3.Sản phẩm gỗ mỹ nghệ chạm, khảm/ Mosaic and carving products
- Gia đình nghệ nhân Nguyễn Đình Vinh (Khảm trai siêu kỹ nghệ)/ Artisan Mr.Nguyen Dinh Vinh (Oyster Mosaic)
Địa chỉ/Address: Hoài Trung , Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh/ Hoai Trung, Lien Bao, Tien Du dist., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 0984.621.505

- Gia đình nghệ nhân Trần Hiệp (Chạm khảm gỗ mỹ nghệ)/ Artisan Mr.Nguyen Tran Hiep(Wood-carving products)
Địa chỉ/Address: Trịnh Xá, Châu Khê, thị xã Từ Sơn/ Trinh Xa, Chau Khe, Tu Son town.
Điện thoại /Tel: 0918.346.288

Xí nghiệp Mỹ Nghệ Hoàng Hải/ Hoang Hai wood and furniture  
Địa chỉ/Address: đường Nguyễn Văn Cừ, phường  Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn/ Nguyen Van Cu Str., Dong Ky ward, Tu Son town.
Điện thoại/Tel: 0241 3834 245

4. Sản phẩm đồng mỹ nghệ và gia dụng/ Bronze casting products
Gia đình nghệ nhân Nguyễn Tấn Đích (Cơ sở sản xuất Thành Đạt)/ Artisan Mr.Nguyen Tan Dich (Thanh Dat Enterprise)
Địa chỉ/Address: Làng nghề gò đúc đồng Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình./ Dai Bai bronze casting village, Dai Bai Commune, Gia Binh dist.
Điện thoại/Tel: 0241.3668.025/0945612870

Doanh nghiệp sản xuất - Xuất khẩu đồng mỹ nghệ Điệp Nhung (Diep Nhung Bronze Export and Manufacture Enterprise)
Địa chỉ/Address: Làng nghề gò đúc đồng Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình/ Dai Bai bronze casting village, Dai Bai Commune, Gia Binh dist.
Điện thoại/Tel: 0241.3668 568 - 0913 523 439 - 0914 154 449
Email: info@dongdiepnhung.com
Website: www.dongdiepnhung.com

5. Tranh tre và đồ gia dụng/ Bamboo and furniture
Cơ sở sản xuất - xuất khẩu đồ mỹ nghệ tre hun khói Nguyễn Kỷ/Nguyen Ky bamboo
Địa chỉ/Address: Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình/ Xuan lai village, Gia Binh dist.
Hotline: 0912.061.208  /   Email: nguyenkygb@gmail.com


Top