khach san bac ninh

Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,637,245
Hôm nay: 25
Số người đang online: 22
Cập nhật: 28/12/2016
SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT/ TELEPHONE TO KNOW
Ủy ban nhân dân tỉnh/People’s Committee of Bac Ninh Province
Địa chỉ/Address: Đường Phù Đổng Thiên Vương – Thành phố Bắc Ninh/ Phu Dong Thien Vuong Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.822.492
Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Department of Planning and Investment
Địa chỉ/Address: Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh / Ly Thai To Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.822.569
Công An tỉnh/ Provincial Public Security
Địa chỉ/Address: Đường Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh / Ly Thai To Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.822.460
Sở Giao thông vận tải/ Department of Transportation
Địa chỉ/Address: Số 16 đường Nguyên Phi Ỷ Lan – Thành phố Bắc Ninh/ No.16 Nguyen Phi y Lan Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.822.594
Sở Tài chính/ Department of Finance
Địa chỉ/Address: Đường Lý Thái Tổ - Suối Hoa – Thành phố Bắc Ninh/ Ly Thai To Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.822.395
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh/ Bac Ninh Department of Culture, Sports and Tourism
Địa chỉ/Address: số 15  Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh / No.15 Ly Thai To Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel /Fax: 0241.3822532
Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Ninh/Bac Ninh Tourism Promotion Center
Địa chỉ/Address: tầng 4, số 15 Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh / 4th floor  no.15 Ly Thai To Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.874.288 / 0241.3.876.988

CỨU HỘ GIAO THÔNG/ TRAFFIC RESCUE
Trung tâm sửa chữa ô tô Việt Long/ Viet Long Car Center
 Địa chỉ/Address: Số 15 Nguyễn Văn Cừ - Thành phố Bắc Ninh
 Viet Long Auto Salon/15 Nguyen Van Cu – Bac Ninh City
 Điện thoại/Tel: 02413.812.202
Công ty TNHH Dương Tuấn/ Duong Tuan Auto Salon Limited Company
Địa chỉ/Address: Số 09  Lê Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh/ No.6 Ly Thai To Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.896.668

CÁC BỆNH VIỆN, CƠ SỞ Y TẾ - HOSPITAL, MEDICAL UNITS
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Ninh – Bac Ninh General Hospital
Địa chỉ/Address: Bồ Sơn – Võ Cường – Bắc Ninh,/ Bo Son, Vo Cuong, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel:  02413.829.922
Bệnh viện Y học Cổ truyền Bắc Ninh – Bac Ninh Traditional MedecineHospital
Địa chỉ/Address: Thanh Phương – Vũ Ninh - Bắc Ninh/ Thanh Phuong Str., Vu Ninh ward, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.820.994
Trung tâm y tế Thành phố Bắc Ninh/ Bac Ninh City Health Care Center
Địa chỉ/Address: Niềm Xá – Thành phố Bắc Ninh/ Niem Xa, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel:  0241 3.857 .235
Bệnh viện đa khoa Tiên Du/ Tien Du Medical Center
Địa chỉ/Address: Thị trần Lim, huyện Tiên Du – Bắc Ninh/ Lim town, Tien Du dist., Bac Ninh
Điện thoại/Tel:  0241 3.837. 229
Bệnh viện đa khoa Từ Sơn/ General hospital of Tu Son town
Địa chỉ/Address: Phố Mới – Đồng Nguyên – Thị Xã Từ Sơn / Pho Moi, Dong Nguyen, Tu Son town
Điện thoại/Tel: 0241. 3 744. 773
Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ – Que Vo General Hospital
Địa chỉ/Address: TT Phố Mới – huyện Quế Võ/ Pho Moi town, Que Vo dist.
Điện thoại/Tel:  02413.863.070
Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong – Yên Phong General Hospital
Địa chỉ/Address: Thị trấn Chờ - Yên Phong/ Cho Town, Yen Phong dist.
Điện thoại/Tel: 0241 3.699. 629
Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành – Thuan Thanh General Hospital
Địa chỉ/Address: Xã Gia Đông – huyện Thuận Thành/ Gia Dong commune/ Thuan Thanh dist.
Điện thoại/Tel: 0962.195.347
Bệnh viện Đa khoa Lương Tài/ Luong Tai General Hospital
Địa chỉ/Address: Thị trấn Thứa –huyện  Lương Tài/ Thua town, Luong Tai  dist.
Điện thoại/Tel: 02413.867.209
Bệnh viện Đa khoa Gia Bình / Gia Binh General Hospital
 Địa chỉ/Address: Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh/ Gia Binh town, Gia Binh dist., Bac Ninh province.
Điện thoại/Tel: 02413.556.286

DỊCH VỤ BỔ TRỢ/ OTHERS
* NGÂN HÀNG/ BANK:
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam/BIDV Bank
Địa chỉ/Address: Nguyễn Đăng Đạo – TP Bắc Ninh/ Nguyen Dang Dao Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.822.720
Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng sông Cửu Long/ MHB Bank
 Địa chỉ/Address:  209 Ngô Gia Tự - TP Bắc Ninh/ No.209 Ngo Gia Tu Str., Bac Ninh City.
 Điện thoại/Tel: 02413.874.118
Ngân hàng Công Thương Việt Nam / Viettin Bank
Địa chỉ/Address: 31Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh/ No.31 Tran Hung Dao Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.810.939
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam/Agribank
Địa chỉ/Address: 37 Nguyễn Đăng Đạo , TP Bắc Ninh/ No.37 Nguyen Dang Dao Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.822.516
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam/ Techcombank
Địa chỉ/Address: 20 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh/ No.20 Nguyen Dang Dao Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.811.989
Ngân hàng TMCP An Bình/AB bank
Địa chỉ /Address: Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh/ No.10 Nguyen Dang Dao Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.893.068
Ngân hàng TMCP Nam Việt/Navibank
Địa chỉ/Address: Số 185 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh/ No.185 Tran Hung Dao Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.893.002
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam/ Vietcombank
Địa chỉ/Address: Số 02 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh / No.02 Nguyen Dang Dao Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.811.848
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á/Seabank
Địa chỉ/Address: Số 66, 68 Lý Thái Tổ, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh/ No.66-68 Ly Thai To Str., Vo Cuong ward, Bac Ninh City.
Điện thoại: 02413.896.272
Ngân hàng TMCP Đông Á/Dongabank
Địa chỉ/Address: Số 304 Trần Hưng Đạo, Thành phố Bắc Ninh/ No.304 Tran Hung Dao Str., Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02413.855.710
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín/Sacombank
Địa chỉ/Address: Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh/ Tran Phu, Dong Ngan, Tu Son town, Bac Ninh province.
Tel: 024 3.743.965
Ngân hàng TMCP Á Châu/ACB Bank
Địa chỉ/Address: Số 242 Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh/ No. 242 Tran Phu Str., Dong Ngan ward, Tu Son town, Bac Ninh province.
Điện thoại/Tel: 02413.76 0.139


* DỊCH VỤ VIỄN THÔNG/ TELECOM  SERVICES
VNPT Bắc Ninh
Địa chỉ/Address: Số 62 Ngô Gia Tự, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh/ No.62 Ngo Gia Tu Str., Vu Ninh ward, Bac Ninh City.  
Điện thoại/Tel: 0241.3.823.555
Viettel Bắc Ninh
Địa chỉ/Address: Số 298 Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh/ No. 298 Tran Hung Dao Str., Dai Phuc ward, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 0241 6.255. 022
Mobifone Bắc Ninh
Địa chỉ/Address:  345 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh/ No.345 Ngo Gia Tu Str., Tien An ward, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 0241 3.825.444


Top