khach san bac ninh

Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,691,886
Hôm nay: 75
Số người đang online: 51
Cập nhật: 28/12/2016
ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN DU LỊCH BẮC NINH – TRAVEL, TOUR GUIDE
Trung tâm Du lịch Văn hóa thể thao Phú Sơn/Phu Son centre of Cultural Tourism Sport
Địa chỉ/Address: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh/ Vu Ninh ward, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02223.871.222
Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Bắc Ninh – Bac Ninh Travel & Trading Jsc.
Địa chỉ/Address: Số 15 - Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh / No.15 Nguyen Van Cu Str., Ninh Xa ward, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: +(84.241) 3812972
Fax : +(84.222) 3812972   Email: 103nguyencaobacninh@gmail.com
Công ty thương Mại – du lịch Thanh Niên / Youth Trading – Travel Company
Địa chỉ/Address: 27 – Đường Lý Nhân Tông, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh/ No.27 Ly Nhan Tong Str., Vo Cuong ward, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 0222.3.609.793
Công ty TNHH thương Mại – du lịch Rồng Á Châu – RAC Trading and Travel limited company.
Địa chỉ/Address: số  89, Đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh/ No.89 Nguyen Gia Thieu Str., Suoi Hoa ward,  Bac Ninh City.
Điện thoại: 0983454464, 2300872573
Công ty du lịch Sài Gòn – Hà Nội/ Saigon – Hanoi Travel Company
Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh /Nguyen Gia Thieu Str., Suoi Hoa ward,  Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 0222.3.709.077
Công ty cổ phần Văn hóa và du lịch Kinh Bắc/ Kinh Bac Tourism and Culture Jsc.
Địa chỉ/Address: Số 38 Nguyễn Viết Xuân, phường Ninh Xá, thành Bắc Ninh/ No.38 Nguyen Viet Xuan Str., Ninh Xa ward, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 02223.813.233
Trung tâm lữ hành Hùng Hương/ Hung Huong Travel Center
Địa chỉ/Address:  Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh/ No.10 Nguyen Dang Dao Str., Tien An ward, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 0222.3 814 .796
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hoàng Thông/ Hoang Thong Travel Jsc.
Địa chỉ/Address: Phố Ba Huyện, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh/ Ba Huyen Str., Khac Niem ward, Bac Ninh City.
Email: hoangthongtravelvnn@gmail.com  Website: http://hoangthongtravel.vn/
Điện thoại/Tel: 0222.3737.556/ 0915291.348.
Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Ninh/ Bac Ninh Tourism Promotion Center
Địa chỉ/Address: Tầng 4, số 15 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh/ 4th Floor, No.15 Ly Thai To Str., Suoi Hoa ward, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 0222.3874288 /0222.3.876.988/ 0945006969
E-mail: hieudulichbn@gmail.com
Website: www.dulichbacninh.gov.vn
Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh/ Bac Ninh Relics Management Board
Địa chỉ/Address: Số 83 đường Nguyễn Du, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh/ No.83 Nguyen Du Str., Ninh Xa ward, Bac Ninh City.
Điện thoại/Tel: 0222.3874.204


Top