khach san bac ninh

Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,534,200
Hôm nay: 107
Số người đang online: 17

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and `structure_id` < 1000000000000000000) and (item.language_id="1" or item' at line 11
query(

array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.time,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
				left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
			WHERE
				1 and item.id != 1027 and item.portal_id="#svhttdl" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)	
				and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
			ORDER BY
				item.position, item.id DESC
			LIMIT
				0,5
		',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:433,
fetch_all(
array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
				item.time,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
				left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
			WHERE
				1 and item.id != 1027 and item.portal_id="#svhttdl" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)	
				and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
			ORDER BY
				item.position, item.id DESC
			LIMIT
				0,5
		',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsDetail/db.php:52,
get_item_related(
array (
 0 => ' and item.portal_id="#svhttdl" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" and (`structure_id` >= and `structure_id` < 1000000000000000000)',
 1 => '1027',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleNewsDetail/forms/list.php:21,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/news_detail.portal=svhttdl.cache.php:857,
require_once(
array (
 0 => '/home/sovanhoa/domains/vanhoattdlbacninh.gov.vn/public_html/cache/page_layouts/news_detail.portal=svhttdl.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/generate_page.php:37,
generate() at packages/portal/includes/portal/portal.php:215,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13675',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-three-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'news_detail',
  'title_1' => 'Trang chi tiết tin tức',
  'title_3' => '',
  'description_1' => '',
  'description_3' => '',
  'title_2' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=svhttdl',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'news_detail',
 2 => 'portal=svhttdl',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:118,
run() at index.php:61
Cập nhật: 11/08/2017
Sở Du lịch phát động cuộc thi làm phim, sáng tác logo và slogan du lịch TT Huế
Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phát động Cuộc thi làm phim quảng bá Du lịch Thừa Thiên Huế và Cuộc thi sáng tác logo – slogan Du lịch Thừa Thiên Huế đến với các cá nhân, tổ chức có khả năng tham gia dự thi.

Ban Tổ chức lưu ý các nội dung về hai cuộc thi như sau:

1. Cuộc thi làm phim quảng bá Du lịch Thừa Thiên Huế: Ban Tổ chức nhận kịch bản từ ngày ra thông báo trên các phương tiện truyền thông đến hết ngày 30/8/2017. Các kịch bản đạt yêu cầu sẽ được Ban Tổ chức thông báo đến tác giả theo thông tin trên bản đăng ký.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải nhất: 30.000.000đ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

- 03 Giải khuyến khích: 10.000.000đ/giải kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

2. Cuộc thi sáng tác logo – slogan Du lịch Thừa Thiên Huế: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đến hết ngày 30/11/2017.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải nhất.

- 01 giải trao cho logo: 30.000.000đ và Giấy chứng nhận.

- 01 giải trao cho slogan: 30.000.000đ và Giấy chứng nhận.

(Lưu ý: Trong trường hợp logo và slogan đạt giải của 01 tác giả thì phần thưởng là 60.000.000đ)

Các giải khuyến khích.

- 03 giải trao cho 03 logo: mỗi giải 3.000.000đ và Giấy chứng nhận.

- 03 giải trao cho 03 slogan: mỗi giải 1.000.000đ và Giấy chúng nhận.

 

- Các tác phẩm gửi theo đường Bưu điện được xác nhận theo dấu bưu phẩm để tính ngày nộp tác phẩm dự thi;

- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm đối với hồ sơ dự thi thất lạc do gửi qua bưu điện.

- Thông tin chi tiết được đăng trên sdl.thuathienhue.gov.vn, vietnamhuetourism.vn, fanpage Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, fanpage Hue Tourism Information Center.

File đính kèm:  Thông cáo báo chíThể lệ cuộc thi làm phim,  Thể lệ cuộc thi logo - sloganPhiếu đăng ký phimPhiếu đăng ký logo-slogan.

Phan Thảo

http://vietnamhuetourism.vn/
Top