khach san bac ninh

Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,534,184
Hôm nay: 91
Số người đang online: 13
Mot so giai phap nang cao hieu qua cong tac Xuc tien Du lich tinh Bac Ninh trong thoi gian toi
Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, ngành công nghiệp không khói, tạo công ăn việc làm cho người lao động, có tính dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong hoạt động du lịch, thông tin xúc tiến du lịch có vai trò quan trọng, là chất xúc tác, đòn bẩy để phát triển du lịch, là một phần không thể thiếu, là hoạt động mang tính chất năng động và nhập cuộc nhất hiện nay. Du lịch mang đậm tính văn hóa, có tính gắn kết liên ngành, liên vùng cao mà nếu bỏ qua các yếu tố này sẽ hạn chế sự phát triển của ngành du lịch. Hơn nữa, trong xu thế hội nhập của du lịch thế giới hiện nay, việc tăng cường sự gắn kết phát triển du lịch giữa các quốc gia, vùng và các địa phương, các ngành là giải pháp cần thiết. Chính vì thế, trong nhiều năm trở lại đây, Trung tâm Xúc tiến Du lịch của các tỉnh, thành lần lượt thành lập, đi vào hoạt động nhằm đảm nhiệm vai trò xúc tiến, quảng bá du lịch cho các tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 22/11/2013 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh. Tổ chức của Trung tâm gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 03 phòng (Phòng Hành chính -Tổng hợp, phòng Thông tin và Hướng dẫn du lịch, phòng Xúc tiến Đầu tư và Thị trường).

Thông tư Số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch –––––– CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

LUẬT DU LỊCH CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 44/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về du lịch.