khach san bac ninh

Liên kết website
Bản đồ du lịch
Ban do du lich
Số lượt truy cập: 1,691,905
Hôm nay: 94
Số người đang online: 7
Giới thiệu
Thời gian qua, do chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách đổi mới về hội nhập nền kinh tế thế giới nên ngành du lịch Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc và ngày càng có tác động tích cực hơn đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.
Thông qua một chính sách chung mang tính chiến lược nhằm mục đích phát huy vai trò của di sản văn hóa phi vật thể trong xã hội, đưa nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh vào các chương trình quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bắc Ninh và quy hoạch phát triển các ngành có liên quan.
Trong các mô hình bảo tồn nêu trên thì mô hình ‘Bảo tồn - Phát triển’ mang tính khoa học và khả thi cao hiện đang được thế giới áp dụng. Mô hình trên cho thấy cần công tác bảo tồn cần nhìn nhận một cách tổng thể hoàn chỉnh bao gồm các mặt: Dân ca Quan họ, lễ hội Quan họ, tín ngưỡng Quan họ, tục kết bạn Quan họ và văn hoá hành vi Quan họ.
Nề nếp Quan họ đòi hỏi mọi người khi đã đến với quan họ đều phải lịch sự, trang nhã từ trang phục, cử chỉ, ngôn ngữ, khi ăn, nói, lúc đứng ngồi... cho đến miếng trầu, chén nước. Cho nên giao tiếp trong ca quan họ là một mảng giá trị đẹp trong văn hoá lối sống, văn hoá giao tiếp của một thời.
Sinh hoạt ca hát Quan họ thường được tổ chức vào dịp hội hè hoặc những cuộc họp mặt mừng vui (khao, cưới...) lại cộng thêm những chuẩn mực văn hoá được hình thành dần trong quá trình tồn tại, phát triển Quan họ ở mọi mặt.
Lề lối ca hát dân ca Quan họ Bắc Ninh thường mang tính thống nhất cao trong toàn vùng Quan họ. Nhưng, trong giao du gắn liền với ca hát Quan họ, tuy về đại thể thì gần gũi nhau, nhưng giữa các làng cũng có những nét khác nhau.
Những thành tố của không gian hoạt văn hóa quan họ thể hiện ở hình thức sinh hoạt, diễn xướng, cách thức tổ chức và giao lưu, lối sử dụng từ ngữ đối nhau về nghĩa và thanh điệu trong sinh hoạt văn hóa đối đáp dân gian. Người vùng Kinh Bắc, từ già đến trẻ ai cũng hát được một vài làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh. Người chơi Quan họ sành điệu không chỉ hát hay, hát được nhiều làn điệu mà phải hát được nhiều bài lời cổ.
Bắc Ninh là nơi khơi nguồn văn hóa Quan họ. Nói đến Quan họ là nói đến nền văn hoá tổng thể hợp thành từ nhiều yếu tố văn hóa hóa nghệ thuật dân gian trong một quá trình lịch sử lâu dài, có nhiều tầng, nhiều lớp trong một chỉnh thể văn hóa; gắn bó với văn hóa, văn minh làng xã, thu hút và biểu hiện những ước mơ; tập hợp và hành động chung cho những nguyện vọng, những khao khát của con người xứ Bắc từ nhiều đời đối với quyền sống, quyền hưởng hạnh phúc của con người trên bình diện văn hóa - xã hội.
Trang  1 2   Next page